Radušnica

Материал из Verum
Перейти к навигации Перейти к поиску
    Radušnica
Характеристики
Водоток
Исток
Устье
Расположение

В шаблоне «Река» обнаружен параметр «basin_countries». Пожалуйста, исправьте или удалите его!
В шаблоне «Река» обнаружен параметр «mouth_elevation». Пожалуйста, исправьте или удалите его!
В шаблоне «Река» обнаружен параметр «geopedia». Пожалуйста, исправьте или удалите его!
В шаблоне «Река» обнаружен параметр «basin_size». Пожалуйста, исправьте или удалите его!
В шаблоне «Река» обнаружен параметр «image_caption». Пожалуйста, исправьте или удалите его!
В шаблоне «Река» обнаружен параметр «image». Пожалуйста, исправьте или удалите его!
В шаблоне «Река» обнаружен параметр «name». Пожалуйста, исправьте или удалите его!
В шаблоне «Река» обнаружен параметр «length». Пожалуйста, исправьте или удалите его!
В шаблоне «Река» обнаружен параметр «source1». Пожалуйста, исправьте или удалите его!
В шаблоне «Река» обнаружен параметр «mouth». Пожалуйста, исправьте или удалите его!
В шаблоне «Река» обнаружен параметр «discharge1». Пожалуйста, исправьте или удалите его!
В шаблоне «Река» обнаружен параметр «source1_elevation». Пожалуйста, исправьте или удалите его!

Rádušnica je levi pritok Suhodolnice iz hribovja med Mislinjsko dolino in Uršljo goro. Izvira pod hribom Bricelj (627 m) v zahodnem delu razloženega naselja Raduše in teče najprej proti jugovzhodu, nato v izrazitem loku zavije proti severu in se nekoliko nad Starim trgom izliva v Suhodolnico.

Večji del porečja je v slabše odpornih ivniških skladih iz srednjega miocena, v katerih je nastalo živahno razčlenjeno nizko hribovje. V odpornejšem zgornjetriasnem dolomitu je le Kozji hrbet (951 m), izpod katerega priteka v Radušnico njen največji desni pritok.[1]

Potok je razmeroma majhen in teče ves čas po naravni strugi, v glavnem po lastnih peščeno-ilovnatih naplavinah; le tu in tam so bili izvedeni manjši hidrotehnični posegi. Brežine so gosto obraščene z obvodnim grmovjem in drevjem, v naplavni ravnici je ob zgornjem toku večinoma gozd, niže po dolini travniki in njive. Najnižji deli naplavne ravnice so izpostavljeni hudourniškim poplavam.

Čeprav je potok majhen, je bil v preteklosti vir energije za pogon mlinov in žag. Ob potoku je nekoč delovala tudi kovačija Pri kovaču, ki se je z opremo vred ohranila do danes.[2]

Zgornji tok Radušnice in bližnji potok Ježevec so vključili v območje Natura 2000 (Ježevec), predvsem zaradi ogrožene ribe donavskega potočnega piškurja (Eudontomyzon vladykovi), ki živi v obeh potokih.[3][4]

Opombe in sklici[править]