Kalmistu kraav

Материал из Verum
Перейти к навигации Перейти к поиску
    Kalmistu kraav
Характеристики
Водоток
Исток
Устье
Расположение

В шаблоне «Река» обнаружен параметр «pikkus». Пожалуйста, исправьте или удалите его!
В шаблоне «Река» обнаружен параметр «valgla_maad». Пожалуйста, исправьте или удалите его!
В шаблоне «Река» обнаружен параметр «jõe_langus». Пожалуйста, исправьте или удалите его!
В шаблоне «Река» обнаружен параметр «valgla_pindala». Пожалуйста, исправьте или удалите его!
В шаблоне «Река» обнаружен параметр «jõe_lang». Пожалуйста, исправьте или удалите его!
В шаблоне «Река» обнаружен параметр «vasakud_lisajõed». Пожалуйста, исправьте или удалите его!
В шаблоне «Река» обнаружен параметр «paremad_lisajõed». Пожалуйста, исправьте или удалите его!
В шаблоне «Река» обнаружен параметр «nimi». Пожалуйста, исправьте или удалите его!
В шаблоне «Река» обнаружен параметр «lähe». Пожалуйста, исправьте или удалите его!
В шаблоне «Река» обнаружен параметр «suue». Пожалуйста, исправьте или удалите его!

pisi|240px|Kalmistu kraav Kalmistu kraav on magistraalkraav Tallinnas Pirita linnaosas Lepiku ja Kloostrimetsa asumis.

Kalmistu kraav kulgeb põhja-lõunasuunaliselt Metsakalmistu ja Sompa tee vahel luidetevahelises nõos. Kraav juhib ära liig- ja sadevett Lepiku asumi läänepoolselt alalt. Kraavi valgala Kloostrimetsa teest põhja pool on 160–300 meetrit lai ja jääb valdavalt Metsakalmistu kaitsetsooni, ulatudes 60–150 meetrit ka Metsakalmistu territooriumile. Kalmistu mõju kraavile ei ole uuritud, kuid oletatakse, et oluline negatiivne mõju puudub.[1] Kraavile on rajatud paar tiiki.

Kloostrimetsa teest lõuna pool voolab Kalmistu kraav umbes 135 meetri pikkuses sälkorus ja on seejärel torustiku kaudu juhitud Lepiku peakraavi, mis omakorda suubub läbi Tallinna Botaanikaaia tiikide Pirita jõkke.

Pirita linnaosa üldplaneeringuga on Kalmistu kraavi ehituskeeluvööndiks määratud 10 meetrit ja piiranguvööndi laiuseks 50 meetrit. Üldplaneering näeb ette Kalmistu kraavi säilitamise lahtise veekoguna.[1]

Viited[править]