Dve vody

Материал из Verum
Перейти к навигации Перейти к поиску
   Река Dve vody
Характеристики
Длина 4,6 км
Водоток
Исток
Устье
Расположение

Dve vodypotok na Horehroní, v severozápadnej časti okresu Brezno. Je to pravostranný prítok Vajskovského potoka, meria 4,6 km a je tokom IV. rádu. Potok preteká výlučne neobývaným a zalesneným územím južných svahov Nízkych Tatier. Je súčasťou katastrálneho územia jedinej obce, Dolnej Lehoty, horný tok tečie cez územie NPR Skalka. Na ľavom brehu dolného toku sa nachádza niekoľko opustených banských štôlní. V minulosti sa potok nazýval aj Kulichová.

Prameň[править]

Potok pramení v hlavnom hrebeni Ďumbierskych Tatier, na severovýchodnom svahu Žiarskej hole (1 840,5 m n. m.) v nadmorskej výške približne 1 760 m n. m.

Opis toku[править]

Od prameňa tečie na krátkom úseku na východ, zľava priberá prítok z južného svahu Skalky (1 980,1 m n. m.), postupne sa stáča severojužným smerom a preteká cez Kulichovu dolinu. Na strednom toku priberá ľavostranný prítok z juhovýchodného svahu Skalky, dva krátke ľavostranné prítoky zo severozápadného svahu Snožky (1 378,4 m n. m.), tok sa esovito stáča a z pravej strany priberá dva dlhšie prítoky z južných svahov Žiarskej hole. Na dolnom toku sa stáča smerom na juhovýchod, sprava priberá prítok prameniaci VJV od vrchu Žiar (1 408,0 m n. m.), zľava prítok z lokality Podjavorie a znovu sa stáča na juh. Do Vajskovského potoka sa vlieva v lokalite Bukovina v dolnej časti Vajskovskej doliny, SSV od obce Dolná Lehota v nadmorskej výške cca 711 m n. m.

Шаблон:Vodné toky v povodí Vajskovského potoka

Kategória:Potoky na Slovensku Kategória:Povodie Hrona Kategória:Vodné toky v Ďumbierskych Tatrách